Wonen

Dit zijn de grote veranderingen in de bouw van de afgelopen jaren

De bouwsector is een van de belangrijkste sectoren van Nederland. Deze sector zorgt namelijk voor een fijn leef-, woon- en werkklimaat. Er worden continu nieuwe huizen gebouwd, fabrieken en kantoorpanden worden uit de grond gestampt en bruggen worden gerealiseerd. Toch is de bouwsector continu aan het veranderen, en heeft het ook met een aantal grote veranderingen te maken gehad de afgelopen jaren. Hieronder praten we je bij.

1. Natuurinclusief bouwen

In de bouw wordt er steeds meer aandacht gevestigd op duurzaam bouwen. Zo is de Wet natuurbescherming sinds 2017 van kracht gegaan waarbij dieren en planten moeten worden beschermd. Een manier van bouwen die hierop aansluit is natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen zorgt er namelijk voor dat de biodiversiteit wordt behouden, wat overigens zelfs verplicht is geworden. Bij natuurinclusief bouwen kun je denken aan het aanleggen van groene parken, verblijfsplaatsen in de gevels voor bedreigde vogelsoorten en het natuurvrij maken van panden. Meer hierover kun je lezen op Unitura.nl.

2. Circulair bouwen

Een andere manier van bouwen die goed op het bovengenoemde punt aansluit, is circulair bouwen. Circulair bouwen is ook een manier van bouwen waarbij er wordt gedacht aan het milieu, met het duurzame aspect in het achterhoofd. Bij circulair bouwen wordt er namelijk gebruik gemaakt van herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen, waarbij er onder andere uitputting van grondstoffen wordt tegengegaan. Het winnen van grondstoffen is namelijk heel schadelijk voor het milieu, met alle gevolgen van dien.

3. Prefab bouwen

Sinds de laatste paar jaren zien we steeds vaker dat er gebouwen en huizen prefab worden gemaakt. Prefab, oftewel prefabricage, houdt in dat er in de fabriek al het een en ander wordt gebouwd. Een dakkapel kan bijvoorbeeld gewoon in de werkplaats op maat worden gemaakt, in plaats dat het ter plekke in een huis moet worden gebouwd. Vervolgens hoeft het alleen nog maar te worden getransporteerd. Dat heeft een boel voordelen: van sneller werken tot aan hogere kwaliteit.

4. Digitalisering

In vrijwel iedere sector komt de digitalisering om de hoek kijken. En zo ook in de bouwsector. De digitalisering brengt iets moois met zich mee, want de werkzaamheden kunnen behoorlijk worden versneld. Maak van tevoren een 3D-tekening om te zien hoe het bouwproject eruit komt te zien, bijvoorbeeld. Maar de digitalisering heeft ook een keerzijde, want dit zorgt er ook voor dat een aantal mensen hun baan misschien wel kwijtraken. Toch kan niemand om het digitale tijdperk heendraaien, en ook niet de bouwsector. Want het zorgt er natuurlijk wel voor dat bouwprocessen worden versneld en dat altijd informatie, ook op de bouwplaats, bij de hand is.

You may also like

Comments are closed.

More in Wonen